Valgprogram 2023-2027

Publisert av: ragne.megaard Publisert: 06. august 2023
Oppdatert: 07. august 2023
Lesetid: ca. 4 min

En kommune for de mange

Hele kommunen må tas i bruk for å skape den veksten vi ønsker. Samtidig må vi balansere bruk og vekst med vern og natur. Narvik kommune må ta sin andel av ansvaret for å ta vare på natur og redusere klimagassutslippene. Dette må gjøres gjennom effektive klimatiltak, tydelige krav til næringslivet, og gjennom å verne artsmangfold og natur i tråd med FNs naturavtale.

Narvik kommune trenger flere arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor, spesielt innenfor grønne næringer. Vi må tilby klare næringsarealer tilpasset ulike behov, også for små og mellomstore bedrifter. Samtidig skal eksisterende næringsliv sikres gode rammebetingelser.

For SV er det viktig at næringsetableringer gjøres med minst mulig naturpåvirkning. Når det er tydelig konflikt mellom næring og natur, er Narvik SV på naturens parti.

Arbeidsplasser og natur vil gjøre at folk kommer til Narvik, kunst, kultur og idrett gjør at vi blir værende og trives. For at kulturlivet og idretten skal blomstre må alle som ønsker kunne delta, uansett bakgrunn eller forutsetninger.

SV mener at kommunens viktigste oppgave er å sørge for gode tjenester av høy kvalitet til våre innbyggere. Dette innebærer at du skal møte trygge kvalifiserte voksne i skole og barnehage. Det innebærer tilrettelegging for et aktiv samfunnsdeltakelse og god folkehelse. Det innebærer at du opplever trygghet og kompetanse når du blir syk eller gammel. 

SV ønsker en likestilt kommune der alle kan delta. For å oppnå dette må vi fjerne fysiske hindringer og tilrettelegge for alle. Vi har en klar forventning til åpenhet, gjennomsiktighet og tilgjengelighet i den kommunale driften. Med en tydelig politisk ledelse vil vi fortsette å jobbe utrettelig for at alle prosesser skal gjøres på en åpen og ryddig måte. 

På de neste sidene vil du finne noen av de tiltakene SV har prioritert for denne perioden. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe. 

Ragne Johnsen Megård

Ordførerkandidat

Klima, miljø og natur. 

Narvik SV vil: 

Idrett og kultur

Narvik SV vil:

Oppvekst og utdanning

Narvik SV vil:

Næring og samferdsel

Narvik SV vil:

Helse og omsorg

Narvik SV vil:

Folkehelse

Narvik SV vil:

Åpenhet og tillit

Narvik SV vil: